Klachtenregeling en cliëntenvertrouwenspersoon

Klachtenregeling

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Het Klachtenportaal Zorg vindt u hier.

Cliëntenvertrouwenspersoon

De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor jou als cliënt en voor u als familielid/wettelijk vertegenwoordiger. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar wat u vertelt en ondersteunt u bij het zoeken naar een oplossing.

De cliëntenvertrouwenspersoon is extern en werkt dus onafhankelijk. De cliëntenvertrouwenspersoon werkt via het LSR. Via de website van het LSR kunt u contact opnemen: Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang | Het LSR